หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศบาลตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด  10566 78 14 ต.ค. 2562
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองหมู  654 1 8 ต.ค. 2557
สมัครงาน  1168 1 23 มี.ค. 2561
สอบถามค่ะ  16157 17 17 เม.ย. 2559
เรียนเชิญร่วมเปิดอาคารสำนักงานใหม่  4255 4 3 ต.ค. 2557
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์  626 0 31 ก.ค. 2557
ขอเชิญท่านร่วมงานเบิกเนตรฉลององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  628 0 24 ก.ย. 2556