หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศบาลตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
วิสัยน์ทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 

 
 
 
 
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
 
ส่งเสริมการเรียนรู้ งานประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย
 
พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
 
 
 
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปราศจากมลพิษ สะอาด และสวยงาม
 
ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและเพียงพอ
 
บริหารโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10