หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศบาลตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
   สนง.เทศบาลตำบลหนองหมู  (จังหวัด สระบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : สนง.เทศบาลตำบลหนองหมู
 
ที่ตั้ง : ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
 
ข้อมูล : เทศบาลตำบลหนองหมู เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน และคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายก เทศมนตรี (ได้รับจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549