หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 

 
 
 
 
ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้
 
 

 
 
 
 
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

 
 
 
 
การจัดการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี
 
ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน
 
 

 
 
 
 
การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและคูคลอง
 
การก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปา
 
การก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 
 

 
 
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
 
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10