หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู


นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัด ทต.หนองหมู
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเขตร์ สุดใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวีระพล ศรีศุภอรรถ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองปะปา