หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
โทร : 095-721-1222
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-801-2423
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-619-3088
นายเทพนรินทร์ สารพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 094-0494948
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-197-7759
นายเกรียงไกร แสนทองสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-4831034