หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
โทร : 036-353-244 ต่อ 106


นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัด ทต.หนองหมู
โทร : 036-353-244 ต่อ 102
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเขตร์ สุดใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวีระพล ศรีศุภอรรถ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาล
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม