หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
โทร : 081-843-8834


นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัด ทต.หนองหมู
โทร : 095-721-1222
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-801-2423


นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-619-3088


นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-197-7759


นายวีระพล ศรีศุภอรรถ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-604-9942