หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองหมู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
นายเกรียงไกร แสนทองสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเทพนรินทร์ สารพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  เทศบาลหนองหมูอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆ มีบางแห่งที่กระจายออกไปอยู่ตามสวนไร่นา เพื่อ ประกอบอาชีพ ซึ่งชาวเทศบาลหนองหมูจะอยู่กันอย่างพอเพียงและสงบสุขโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเทศบาล 2 แห่ง ทำให้เทศบาลหนองหมูอยู่ อย่างมีความสุขโดยยึดหลังความสามัคคีและช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
 
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ
 
วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 
วัดหนองหมูใต้
 
 
 
  ประเพณีท้องถิ่นที่ได้อนุรักษ์และสืบสานให้มีอยู่ตลอดไป คือ
 
ประเพณีตักบาตรพระร้อยของวัดหนองหมูใต้ เดือนตุลาคม
 
ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
 
 
 
  มีโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 1 โรง คือ
 
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) เปิดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้วอรุณคาม ของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
  มีสุานที่บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลหนองหมู
 
 
 
 
รถยนต์ดับเพลิงของเทศบาล จุน้ำได้ 2,500 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ จุน้ำได้ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน
 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 คน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10