หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  เทศบาลหนองหมูอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆ มีบางแห่งที่กระจายออกไปอยู่ตามสวนไร่นา เพื่อ ประกอบอาชีพ ซึ่งชาวเทศบาลหนองหมูจะอยู่กันอย่างพอเพียงและสงบสุขโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเทศบาล 2 แห่ง ทำให้เทศบาลหนองหมูอยู่ อย่างมีความสุขโดยยึดหลังความสามัคคีและช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
 
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ
 
วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 
วัดหนองหมูใต้
 
 
 
  ประเพณีท้องถิ่นที่ได้อนุรักษ์และสืบสานให้มีอยู่ตลอดไป คือ
 
ประเพณีตักบาตรพระร้อยของวัดหนองหมูใต้ เดือนตุลาคม
 
ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
 
 
 
  มีโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 1 โรง คือ
 
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) เปิดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้วอรุณคาม ของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
  มีสุานที่บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลหนองหมู
 
 
 
 
รถยนต์ดับเพลิงของเทศบาล จุน้ำได้ 2,500 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ จุน้ำได้ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน
 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 คน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10