หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  มีเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญ คือ
 
ถนนเศรษฐสุนทร (วิหารแดง-หนองหมู)
 
เส้นทางที่สามารถติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน คือ ถนนพหลโยธิน
 
ถนนสุวรรณศร และถนนรังสิต-นครนายก ได้โดยสะดวก
 
 
 
  ทรัพยากรแหล่งน้ำ มีจำนวน 3 แห่ง คือ
 
แม่น้ำใน (คลองบางปลากด)
 
คลองหกวาสายบน
 
คลองลำศาลา
 
 
 
 
มีปริมาณขยะ ประมาณ 2 ตัน
 
รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย 1 คัน อัดข้าง 1 คัน
 
ไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง ปัจจุบันใช้สถานที่ของ บริษัท TPI Polene อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองหมู
 
จุดออกกำลังกาย ชุมชนบางกง
 
สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองหมูใต้