หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
นายเกรียงไกร แสนทองสุข.
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเทพนรินทร์ สารพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
แบบคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
แบบขอลงทะเบียนเรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
แบบคำขอใช้น้ำประปา [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
แบบขอลงทะเบียนเบี้้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
แบบคำร้องทั่่วไป [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10