หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศบาลตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
เทศบัญญัติ ปี2562 (ต่อ) [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
เทศบัญญัติ ปี2562 (ต่อ) [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
เทศบัญญัติ ปี2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
เทศบัญญัติประจำปี๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 91