หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศบาลตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง \"พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว\" [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง \"จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น\" [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง \"ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน\" [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง \"ท่านไปไหนครับ\" [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง \"รู้หน้า ไม่รู้ใจ\" [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินประสิทธิภาพ ของอปท.(LPA) [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบบประมาณ 2561-2563 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4