หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองหมู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
นายเกรียงไกร แสนทองสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเทพนรินทร์ สารพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองหมู
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหมู
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
- งานงบประมาณและ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนและบัตร
- งานนิติการ
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บรายได้
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานประเมินราคา
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
 
กองสาธารณสุขฯ
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
 
- งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
- งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
- งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10