หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก(ต่อ)   1 ส.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก(ต่อ)   1 ส.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. หมู่2   1 ส.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   23 ก.ค. 2562 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเม.ย.62-มิ.ย.62)   22 ก.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   1 พ.ค. 2562 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.พร้อมวางท่อด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding   19 เม.ย. 2562 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา9 วรรคหนึ่ง   18 เม.ย. 2562 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก. 01   18 เม.ย. 2562 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน หมายเลข 3045    27 มี.ค. 2562 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 พ.ย. 2561 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4)   22 ต.ค. 2561 125
  (1)     2      3      4   
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player