หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
นายเกรียงไกร แสนทองสุข.
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเทพนรินทร์ สารพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒)   22 มี.ค. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองหมู เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์   22 ธ.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   2 ธ.ค. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองหมู กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ เทศบาลตำบลหนองหมู    31 ต.ค. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    28 ต.ค. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   เงินค่าตอบแทน   22 มิ.ย. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอาหารกลางวัน   22 มิ.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน   22 มิ.ย. 2565 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบอนุญาตเปิดคลีนิก   22 มิ.ย. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์   22 มิ.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การชำระค่าน้ำประปาและการอนุญาตใช้น้ำประปา   8 มิ.ย. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย   9 มี.ค. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565   2 มี.ค. 2565 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2564   16 ธ.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565   11 พ.ย. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลำตลหนองหมู เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง และจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ของเทศบาลตำบลหนองหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   3 พ.ย. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564   19 ส.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564   5 ส.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   18 พ.ค. 2564 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   22 ก.พ. 2564 300
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
 
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10