หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
  
วันเด็กแห่งชาติ 2563  
 

วันนี้ 11 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหมูได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู นายสิริชัย ธงรัตนะ และสมาชิกสภาทต.หนองหมู เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กในปีนี้ โดยได้จัดกิจกรรมสันทนาการ บูธกิจกรรมจากเทศบาลฯ โรงหนัง3มิติจำลอง มอบของขวัญให้แก่เด็กๆ
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 10.07 น. โดย คุณ ณัฐนันท์ รอดประเสริฐ

ผู้เข้าชม 190 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน