หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
 
สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 70
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player