หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.คชสิทธิ์   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.คชสิทธิ์   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.สองคอน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด 200 มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสองคอน จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) ระยะเวลา 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.สองคอน   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (บ้านสีทาใต้) ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.โคกสว่าง   จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.หนองนาก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางที่เกิดจากดินสไลค์ หมู่ที่ 4,7,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565
ทต.วังม่วง   จ้างโครงการดูแลระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.เขาดินพัฒนา   จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตตำบลเขาดินพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.เขาดินพัฒนา   จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เขาดินพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.เริงราง   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)ประจำเดือนกันยายน จำนวน ๒๒ วันทำการ และช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง และ สายส่งน้ำ จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.สวนดอกไม้   ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพร้อมดื่ม ประภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงรสจืด ขนาด 200 ซีซี/ถุงจำนวน 3,912 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.สวนดอกไม้   ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพร้อมดื่ม ประภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงรสจืด ขนาด 200 ซีซี/ถุงจำนวน 3,912 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.สวนดอกไม้   ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านลำ   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ 6 ตำบลบ้านลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.บ้านลำ   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ทต.ดอนพุด   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ทต.ดอนพุด   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ทต.ดอนพุด   จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนพุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.สองคอน   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สองคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 840
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10