หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
นายเกรียงไกร แสนทองสุข.
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเทพนรินทร์ สารพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.กุดนกเปล้า   จ้างจัดทำป้ายซื่อหน่วยงาน(เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า) ป้ายไม้ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.ตลิ่งชัน   ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.ตลิ่งชัน   เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
ทต.หนองแก   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านสวนสำราญ ซอยสระน้ำกลุ่มใต้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
ทต.หน้าพระลาน   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 26 พ.ค. 2566
ทต.ดอนพุด   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.หนองโรง   ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรงทั้ง 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.หนองโรง   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ 5 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายประสิทธิ์ พฤกษา ถึงบ้านนายสมนึก พฤกษา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.พุคำจาน   จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.พุคำจาน   จ้างจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลพุคำจาน หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลพุคำจาน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.หนองย่างเสือ   จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
ทต.ตลาดน้อย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
อบต.ชะอม   ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุดรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง) ทะเบียน 86-5615 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
อบต.ชะอม   ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
อบต.หนองโดน   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
อบต.หนองโดน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
ทต.นายาว   จ้างเหมาติดตั้งสาย Lan ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนายาว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
ทต.นายาว   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๐๕๐ สระบุรี ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
ทต.นายาว   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดอุปกรณ์พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV) รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๔-๐๐๐๖ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับครก ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,000
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10