หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมขอบกระจกหน้ารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 85-1831 สระบุรี (สธณ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ (พร้อมเปลี่ยน) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สนป.บ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า คอแข็ง ทะเบียน 442-63-0001 จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำท่อสูบน้ำพร้อมล้อลากจูงพร้อมเครื่องยนต์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาโครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมู มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,240 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิปหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมู มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,240 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิปหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อผ้าออร์แกนซ่า (สีขาว ๑ ม้วน) (สีฟ้า๒ ม้วน) เพื่อใช้ผูกประดับป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลนิทรรศการจัดงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สนป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42