หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกด้านข้างและด้านหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู สูง 2.30 เมตร ยาวต้องไม่น้อยกว่า 181 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหมูกำหนด [ 24 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหมูกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหมูกำหนด [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ คลอรีนน้ำ ๑๐ % (๒๐ กก./ถัง) จำนวน ๑๐๐ ถังๆ ละ ๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ คลอรีนน้ำ ๑๐ % (๒๐ กก./ถัง) จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51