หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเช่าไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการซ่อมแวมถนน คสล. และปรับปรุงทางเท้า ถนนเลียบคลองหกวาฝั่งซ้ายทาง (หน้า รร.วัดหนองหมูใต้) หมู่ที่ 2 ต.หนองหมู [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหมู [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 หมู่ 9 ต. หนองหมู [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น มาตรน้ำ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมข้อลด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61