หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก PP ตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เซนติเมตร มีพื้นที่ตาข่ายไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14