หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
............................
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง
      จังหวัดสระบุรี 18150
  โทรศัพท์  : 036-353-244
  โทรสาร  : 036-353-211
  Website : www.nongmoo.go.th
  Email : kuladee@nongmoo.go.th, nongmoo_pr@nongmoo.go.th, tessabannongmoo@hotmail.com, saraban_05190402@dla.go.th
 
 
 
ประชาสัมพันธ์(สำนักปลัด) โทร : 036-353-244 กด 0
 
กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ โทร : 036-353-244 กด 111
 
กองคลัง/กองช่าง โทร : 036-353-244 กด 110
 
ห้องนายกเทศมนตรี โทร : 036-353-244 กด 101
 
ห้องรองนายกเทศมนตรี โทร : 036-353-244 กด 113/104
 
ห้องปลัดเทศบาล โทร : 036-353-244 กด 106
 
ห้องรองปลัดเทศบาล โทร : 036-353-244 กด 102
 
ห้องผอ.กองคลัง โทร : 036-353-244 กด 108
 
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร : 036-353-245 กด 199
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล หนองหมู
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10